COVID vaccinatie

Dit najaar kijkt de Vlaamse overheid naar de huisartsen en de apothekers voor de vaccinatie campagne voor COVID-19. Er komen geen grote vaccinatiecentra. De overheid zal ook geen uitnodigingen versturen. Aan de risicogroepen wordt het vernieuwde COVID vaccin echter wel aanbevolen. Valt u onder één van de volgende categorieën? Dan mag u een afspraak maken voor "COVID-19 vaccinatie" in onze agenda. Hiervoor voorzien wij in onze praktijk 2 vaccinatie dagen. Namelijk op 07/10/2023 en 21/10/2023

 • Alle 65-plussers
 • Zwangere vrouwen
 • Zorgpersoneel
 • Mensen met ernstige onderliggende aandoeningen ouder dan 5 jaar
  • Hartproblemen (behalve ritmestoornissen)
  • Diabetes
  • Astma, chronische bronchitis
  • BMI > 40
  • Immuniteitsstoornissen
  • Ernstige lever- en nierziekten

Onze patiënten van 65 jaar en ouder zullen vanuit de praktijk een brief toegestuurd krijgen. Patiënten die niet binnen deze risicogroep vallen of die niet op de aangegeven vaccinatie momenten kunnen komen, verwijzen we graag door naar de apotheek. Mogelijks zal er in Kortenberg nog een kleiner centrum komen waar enkele huisartsen zullen vaccineren. Uiterste vaccinatiedatum is eind oktober. Men verwacht de covid-piek in november.

Praktisch verloop COVID vaccinatie

Wij vaccineren voor COVID op 07/10/2023 en 21/10/2023. Gelieve 1 afspraak per persoon te nemen; dit consult dient enkel om uw vaccinatie toe te dienen. Kledij waarbij u eenvoudig uw schouder/bovenarm kan vrijmaken, is handig. U hoeft, buiten uw identiteitskaart, niets mee te nemen. De vaccins worden bewaard in de praktijk. Wij bieden deze vaccinatiemomenten zonder remgeld aan; u hoeft dus niets te betalen. Wij, Dr. Kremer en Dr. Lenaerts zullen samen vaccineren in één kabinet. Het maakt dus niet uit bij wie van ons u een afspraak boekt. Na afloop vragen wij u vriendelijk om nog 15 minuten te blijven wachten.

Griepvaccinatie

Zoals elk jaar bent u ook welkom voor de griepvaccinatie. Onderstaande risicogroepen wordt geadviseerd zich te laten vaccineren:

 • Alle 65-plussers
 • Zwangere vrouwen, ongeacht de fase van zwangerschap
 • Zorgpersoneel
 • Mensen met ernstige onderliggende aandoeningen vanaf 6 maanden
  • Hartproblemen (behalve ritmestoornissen en hoge bloeddruk)
  • Diabetes
  • Longproblemen zoals onder andere astma en chronische bronchitis
  • Obesitas met BMI > 40
  • Immuniteitsstoornissen
  • Ernstige lever- en nierziekten
  • Zenuw- en spierziekten
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als mensen met de hierboven beschreven ernstige onderliggende aandoeningen.
 • Personen die onder hetzelfde dag wonen als kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

U kan het vaccin zonder voorschrift gaan halen in de apotheek. Indien u behoort tot één van bovenstaande risicogroepen, of u tussen de 50 en 65 jaar oud bent, wordt het vaccin bovendien grotendeels terugbetaald door uw ziekenfonds.

Praktisch verloop griepvaccinatie

Wij vaccineren voor griep vanaf midden oktober tot midden december. U kan hiervoor een afspraak in onze agenda voor maken op de daarvoor bestemde momenten. Gelieve 1 afspraak per persoon te nemen; dit consult dient enkel om uw vaccinatie toe te dienen. U dient zelf uw griepvaccin af te halen in de apotheek en mee te nemen naar de consultatie. Kledij waarbij u eenvoudig uw schouder/bovenarm kan vrijmaken, is handig. Wij bieden deze vaccinatiemomenten zonder remgeld aan; u hoeft dus niets te betalen. Na afloop vragen wij u vriendelijk om nog 15 minuten te blijven wachten.

Indien u nog iets anders wenst te bespreken, buiten uw vaccinatie, dan vragen we een normaal consult van 15 minuten in te boeken. Hierbij zal u, op de gangbare manier, gevraagd worden het remgeld te betalen.