Derdebetalersregeling

Het systeem derde betaler werd ontworpen door de overheid en de mutualiteiten om de toegang tot de (huis)arts te blijven garanderen aan patiënten met problemen om het ereloon direct te betalen (bv financiële problemen, sociale problemen, …)
Hierbij betaalt de patiënt aan de arts alleen het remgeld. Dit is het deeltje van het ereloon, dat door het ziekenfonds niet wordt terugbetaald.

  • Raadpleging: 4€
  • Huisbezoek: 9,5€

 
In de categorie OMNEO (getal op ziekenfondsklever eindigt niet op ‘0’ maar op ‘1’ bv 131/131) is het remgeld merkelijk kleiner dan bij anderen.

  • Raadpleging: 1€
  • Huisbezoek: 2€

 
Indien je onder het OMNEO statuut valt en/of financiële problemen hebt, kan u aan uw arts vragen om de “regeling derdebetaler” toe te passen. De arts stuurt de rest van de ereloonnota dan rechtstreeks naar het ziekenfonds. Hiervoor zal u huisarts regelmatig vragen om uw identiteitskaart in te lezen.

Deze werkwijze kan ook gevolgd worden door de huisarts van wacht indien de patiënt tijdens de wachtdienst het volledige bedrag niet kan betalen.