eAttest

Tot 14 oktober ontving u van uw huisarts een getuigschrift van verstrekte zorg (papier voor de ziekenkas). Dat bezorgde u aan uw ziekenfonds, zodat het de raadpleging kon terugbetalen.

Door de digitalisering zal uw huisarts vanaf 15 oktober 2018 ervoor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar uw ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaalt u nog steeds het volledige bedrag aan uw huisarts. Maar u moet dan zelf geen getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen uw huisarts en uw ziekenfonds.

U zal van uw arts een ontvangstbewijs krijgen, dat u best bewaart tot de tegemoetkoming op uw rekening staat (meestal binnen enkele werkdagen). Dit bewijs bevat een ontvangstnummer waarmee u informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij uw ziekenfonds.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende folder.