Huisbezoeken

Wij leggen ook huisbezoeken af.

Huisbezoeken kunnen telefonisch aangevraagd worden, liefst in de voormiddag.

Wij reserveren dit echter voor patiënten die zwaar zorgbehoevend zijn, of zich wegens hun ziekte, hoge leeftijd of handicap moeilijk kunnen verplaatsen.

De afspraken zorgen ervoor dat  de wachttijden in de wachtkamer meestal beperkt zijn.

Tenzij het om een urgent huisbezoek gaat, zal u sneller geholpen zijn als u naar de praktijk komt.

Wij hebben ook meer mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en dossierregistratie in onze praktijkruimte.