Nathalie Bellekens

Er is een voorlopige aanmeldingsstop.

Hallo en welkom!

Ik ben Nathalie, klinisch kinder- en jongerenpsycholoog, en bied cliëntgerichte cognitieve gedragstherapie (io), eerstelijnspsychologische begeleiding en psychodiagnostische screening. Jongeren en jongvolwassenen met ASS (vanaf 10 jaar) kunnen ook bij mij terecht voor deze therapievormen.

Opleiding
  • Academische Master & Bachelor in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel, VUB)
  • SLO Psychologische en Pedagogische wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, VUB)
  • Therapie-opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie (Korzybski Instituut)
  • Academisch postgraduaat Autisme Spectrum Stoornissen (Universitair College Leuven-Limburg, UCLL)
  • Academische postgraduaat Cliëntgerichte Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Antwerpen, UA) in opleiding
Eerstelijnspsychologische begeleiding (6 tot 23 jaar)

Eerstelijnspsychologische begeleiding is begeleiding voor matig-ernstige problematieken waarvoor een kortdurende begeleiding vaak voldoende is of die leidt tot een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde therapie. Dit kunnen zowel externaliserende als internaliserende problematieken zijn, denk aan gedragsproblemen, snel boos worden, slaapproblemen, faalangst, piekeren, perfectionisme, omgaan met veranderingen, laag zelfbeeld, moeilijkheden met eten/naar toilet gaan, omgaan met stress, … Hiervoor zet ik o.a. in op psycho-educatie, waarbij ik informatie geef over de klachten om tot een beter begrip te komen van de symptomen en leg ik uit wat de mogelijke behandelopties zijn. Waar nodig maak ik gebruik van cognitieve(gedrags)therapeutische technieken en relaxatie- en ademhalingstechnieken.

Psychodiagnostische screening (6-18 jaar)

In mijn begeleiding zet ik vaak in op psycho-diagnostische screening, hiervoor gebruik ik diverse onderzoeksmethoden en vragenlijsten. Zo brengen we het functioneren en de problematiek(en) in kaart zodat we kunnen streven naar het meest wenselijke therapeutische aanbod. De screening kan een voorbode zijn tot diagnostiek, hiervoor dienen we samen te werken met gespecialiseerde psychiatrische diensten.

Cliëntgerichte cognitieve gedragstherapie (vanaf 10 jaar)

Cognitieve gedragstherapie is een gespecialiseerde behandeling die zich richt op je gedachten (cognities), emoties (gevoelens) en gedrag (wat we doen). Het is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor een aantal veelvoorkomende psychische problemen, zoals angststoornissen, depressieve stoornissen, probleemgedrag, trauma, paniekstoornissen, slaapstoornissen, …
De behandeling richt zich op het bewuster worden van disfunctionele gedachten, overtuigingen en schema’s, waardoor je komt tot meer zelfbesef, zelfinzicht en zelfcontrole. Hiervoor zetten we tijdens individuele sessies in op het aanleren van adequatere cognitieve en gedragsmatige vaardigheden, waardoor je beter in staat bent om te gaan met nieuwe of moeilijke situaties door de aangeleerde vaardigheden toe te passen.

Hoe aanmelden?

Heb je vragen? Wens je graag meer informatie? Je kan mij contacteren via mail (nathaliebellekens.quarebbe@gmail.com), tot binnenkort!