Uw arts werkt samen met twee nabij gelegen huisartsenpraktijken. Indien deze praktijk gesloten zou zijn, wegens bv. vakantie, kan u tijdens de weekdagen beroep doen op de collega’s van ons samenwerkingsverband:

Uw globaal medisch dossier wordt met deze praktijken gedeeld, waardoor u dezelfde tarieven betaalt als bij uw eigen arts.

Naast elkaar vervangen bij overmacht of geplande vakantie, komen de artsen uit dit samenwerkingsverband maandelijks bij elkaar om nieuwe medische ontwikkelingen te bespreken. Zo wordt kennis en kunde verhoogd om u als patiënt een nog betere zorg te kunnen aanbieden.