Wij zijn als huisartsen geconventioneerd. Dit betekent dat wij het akkoord met de ziekenfondsen aanvaarden en de afgesproken tarieven rekenen, zonder ereloonsupplementen. Bij het uitvoeren van technische akten (bevriezen huidletsel, hechting, uitstrijkje, etc…) wordt hiervoor het bijkomende officiële bedrag bijgerekend.

Zowel in de praktijk als op huisbezoek kan u kiezen om met de bankkaart, de betaalapp of cash te betalen.

Wij passen in de praktijk de derdebetalersregeling toe. Dat wilt zeggen dat u als patiënt enkel het remgeld betaalt. Uw ziekenfonds zal het resterende bedrag rechtstreeks aan ons uitbetalen.

U betaalt het volgende :

  • Raadpleging: € 4 met dossier in de praktijk (GMD)
  • Huisbezoek: € 15,10 met GMD tem 74 jaar, vanaf 75 jaar 10,55 euro

Indien u verhoogde tegemoetkoming (getal op ziekenfondsklever eindigt niet op ‘0’ maar op ‘1’ bv. 131/131) hebt, betaalt u het volgende:

  • Raadpleging: €  1
  • Huisbezoek: € 3,35 met GMD tem 74 jaar, vanaf 75 jaar 2,35 euro

Voor meer info kan u steeds terecht op deze link.