Tarieven

Uw huisarts is geconventioneerd. Dit betekent dat hij/zij het akkoord met de ziekenfondsen aanvaardt en de afgesproken tarieven rekent, zonder ereloonsupplementen. Bij het uitvoeren van technische akten (bevriezen huidletsel, hechting, uitstrijkje, etc…) wordt hiervoor het bijkomende officiële bedrag bijgerekend.

Zowel in de praktijk als op huisbezoek kan u kiezen om met de bankkaart, de betaalapp of cash te betalen.

Sinds 1 januari 2022 passen onze huisartsen in de praktijk de derdebetalersregeling toe. Dat wilt zeggen dat u als patiënt enkel uw deel van de kosten betaald aan de huisarts (ook wel remgeld genoemd). U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan uw huisarts betalen.

U betaalt het volgende :

  • Raadpleging: € 4 met GMD
  • Huisbezoek: € 14.10 met GMD tem 74 jaar, vanaf 75 jaar 9.85 euro

 

Indien u verhoogde tegemoetkoming (getal op ziekenfondsklever eindigt niet op ‘0’ maar op ‘1’ bv 131/131) hebt, betaalt u het volgende:

  • Raadpleging: €  1
  • Huisbezoek: € 2.20

 

Voor meer info kan u steeds terecht op deze link.