Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is ‘gezinsarts’. Hierdoor kan hij of zij patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). De huisarts is de ‘medische vriend’ en beweegt zich gedurende verschillende levensjaren en levensfasen op het domein tussen de patiënt en de hele waaier van de gezondheidszorg. Zo is hij of zij onderlegd in begeleiding van zwangerschap en een hoofdrolspeler in palliatieve zorg.

De huisarts vertaalt en is de tussenpersoon.

Hiervoor wordt nauwkeurig een elektronisch medisch dossier bijgehouden. Hij/zij hanteert up to date wetenschappelijke kennis en richtlijnen om de meest zinvolle en persoonlijke gezondheidszorg aan te bieden. Er wordt veel aandacht besteed aan preventie.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er via een nauwe samenwerking gepoogd tot de best mogelijke zorg te komen. De huisarts heeft hierin een coördinerende rol.