Vind een huisarts - Trouvez un médecin généraliste - find a general practitioner

In het wachtdienstgebied Khobra

www.khobra.be

Bericht 1 mei 2024

Beste patiënten,

De huisartsenpraktijk Quarebbe door Dr. Kremer & Dr. Lenaerts zal vanaf maandag 1 juli 2024 definitief gesloten zijn.

De paramedici werkzaam in dit gebouw zetten voorlopig hun consultaties verder en zullen u over hun activiteiten zelf verder op de hoogte houden.

Dr. Kremer zal zich met veel enthousiasme verder toeleggen op zijn medische taken binnen de luchtvaart en zal zijn activiteiten als huisarts dus stoppen.

Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd nieuwe huisartsen aan te trekken, maar gezien het tekort in onze sector is dit ons helaas niet gelukt. We merken dat we een werkbelasting van vier huisartsen met ons twee niet duurzaam verder kunnen dragen. Dr. Lenaerts zal het project Quarebbe, na stoppen van Dr. Kremer, dus zeker niet alleen verder kunnen zetten.

Dr. Lenaerts zal haar passies blijven volgen en, na een ruime onderbreking, huisartsgeneeskunde hernemen. We raden u echter sterk aan een andere huisarts te zoeken, gezien nog niet geweten is wanneer en waar ze herstart en uw continuïteit van zorg ten allen tijde gegarandeerd moet blijven.

De nieuwe huisarts van uw keuze zal ten allen tijde uw dossier rechtstreeks bij ons kunnen opvragen, ook na 1 juli. Dit gebeurt tussen artsen, hier moet u zelf niets voor doen. Een lijst met huisartsen in uw buurt vindt u via deze website: https://www.khobra.be/

Tot en met 30 juni blijven wij werkzaam en komen er elke dag om 8u extra plaatsen vrij in de agenda. U kan deze online of via ons telefonisch secretariaat boeken.

We willen jullie welgemeend bedanken voor het vertrouwen dat jullie in huisartsen Quarebbe stelden. We nemen op ons verdere pad veel mooie herinneringen aan jullie mee en wensen jullie het allerbeste. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst!

Hartelijke groeten,

Dr. Roselinde Lenaerts & Dr. Laurens Kremer