Luchtvaartgeneeskunde wordt uitgeoefend door een erkend aeromedical examiner (AME) of nog luchtvaartgeneeskundige of vliegerarts. In de militaire luchtvaart wordt er ook gesproken van een Flight Surgeon. Het is één van de vele huidige medische subdisciplines voor artsen. Voor de AME, staat de gezondheid en veiligheid van al wie vliegt centraal. Dit betreft zowel de piloten en cabin crew, als de passagiers. Daarnaast is het ook de taak van de aeromedical examiner om een correcte medische selectie procedure te bewaken en de (kandidaat) piloot te begeleiden en te ondersteunen in dit proces.

Voor meer informatie en afspraken voor uw medische licentie kan u terecht op: https://www.kremeraeromedical.be

Dit onder andere voor luchtvaartgeneeskundige adviezen, medische keuringen piloot en cabin crew of een fit-to-fly.